IT-risikovurdering og håndtering med ISO 27005

Risk-NO

Bruk mindre tid på IT-risikostyring og få en mer nøyaktig oversikt over de reelle risikoene din organisasjon står overfor. Håndter risikoer i overensstemmelse med internasjonale standarder.

Med NorthGRC trenger dere ikke sende komplekse regneark frem og tilbake for å risikovurdere. På kort tid får dere en nøyaktig oversikt over hvilke risikoer som er viktige for virksomheten deres. Dere kan på en enkel måte utføre tilbakevendende håndtering av risikoer med risikoaksept, -reduksjon, -deling eller -unngåelse.

NorthGRC gir dere funksjoner som f.eks. en global trusselkatalog som gir dere mulighet til å sortere etter relevansen og frekvensen til trusler mot deres virksomhet.

Hovedfunksjoner

  • Strukturert trusselkatalog
  • Konsekvensvurderinger for forretningen
  • Sårbarhetsvurderinger
  • Risikohåndtering
  • Fleksible rapporter som kombinerer statiske og dynamiske data
  • API gir mulighet til datautveksling og aktiv synkronisering
  • Basert på ISO 27001, ISO 27005, og NIST SP-800-39

 

Utvalgte veiledninger:

Risikostyring med ISO 27005

Denne veiledningen beskriver metoden vi anbefaler organisasjoner å følge. Lær blant annet å gjennomføre risikovurdering og risikohåndtering.

Hent veiledningen

Implementering av personvernforordningen

Bruk denne veiledningen for å gjøre en korrekt, kontrollerbar og effektiv gjennomføring.

Hent veiledningen

Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten

Ta kontroll med de formelle kravene til håndtering av brudd. Få veiledning til utarbeidelse av en handlingssplan.

Hent veiledningen