En GRC plattform som inkluderer compliance services

Én plattform for å administrere informasjonssikkerhet og personvern, inkludert all assistanse du trenger.

Frame 2410-1Frame 2499

 

Hva er inkludert i NorthGRC plattformen?

NorthGRC er fullpakket med alle funksjonene, malene og standardene du ser nedenfor for å forbedre deres compliance-arbeid.

I tillegg får dere tilgang til våre profesjonelle compliance services, verdt € 2000, sammen med lisensen*.

Compliance Services

Training and courses in informations security and data protection
Opplæring & kurs

Kontinuerlig opplæring innen personvern og beste praksis for informasjonssikkerhet. Live og på forespørsel.

Your get the best SaaS onboarding on the market
Onboarding

Arbeidsmøter som hjelper deg med å komme i gang, opprette mål og supportere fremdrift.

Complementary custom workshop will slingshot you towards your goal
Skreddersydde Workshops

Ulike workshops med fokus på deres mål og utfordringer.

Group-5
Konsulentbistand

Ad hoc-konsulentbistand og rådgivning for å oppnå deres compliance-mål.

Du får gratis live assistanse i neupartOne GRC
Live assistanse

Hjelp med migrasjon og feilsøking, kontinuerlig støtte, direkte assistanse

GRC Plattform
🇳🇴 🇬🇧 🇩🇰 🇩🇪 🇸🇪

task-management

Oppgavestyring

Se alle funksjonene

 • Helhetlig implementeringsplan for compliance
 • Repeterende oppgaver med automatiske påminnelser
 • Oppgavebeskrivelser og "hva-gjør-du-nå" for hvert compliance-trinn
 • Smart optimalisering av compliance-planen, for å spre arbeidsbelastningen
 • Enkel oppretting og redigering av oppgaver
 • Velg din favorittvisning: Årshjul, Gantt-diagram eller oppgaveliste
 • Komplett endringslogg

library and templates

 

Bibliotek med dokumentmaler

Maler for alt du trenger, inkludert:

Se alle maler

 • Automatisk Statement of Applicability (SoA)
 • Kontinuitetsplan for virksomheten (BCP)
 • Revisjonsdokumenter
 • KPI- og evalueringsdokumenter
 • Automatiserte regler og kontroller for ISO 27002 (integrert med SoA)
 • Informasjonssikkerhetspolicy
 • Interessentanalyse
 • Halvautomatiske vurderinger av overføringer (TIA)
 • Halvautomatisk DPIA
 • Plan for katastrofegjenoppretting (DRP)
 • Håndtering av brudd på personvern inkl. rapportering til myndigheter
 • Databehandleravtale (DPA)
 • Awareness-dokumenter
 • Standard rollebeskrivelse for personvernombud (DPO)
 • Personvernerklæringer og -policyer
 • Dokumenter for håndtering av rettigheter for registrerte og mye mer...

compliance overview

Compliance oversikt

Se alle funksjonene

 • Oversikt over hvem som gjorde (eller ikke gjorde) hva, når, hvorfor og hvor
 • Compliance-oversikt på tvers av standarder
 • Overholde flere standarder ved hjelp av de samme kontrollene
 • Se kontroller, dokumenter og oppgaver som tilhører de ulike kravsett
 • Compliance-oversikt som er klar for revisjon

standards included in neupartOne

Inkluderte standarder

Se alle standarderne

 • ISO 27001:2022
 • ISO 27002:2022
 • GDPR
 • ISO 27701
 • NIS2
 • CIS 18 (version 8.0)
 • NSM Grunnprinsipper
 • DORA
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TISAX
 • Normen 6.0
 • Flere standarder på forespørsel
Group 2402

Risikostyring

Se alle funksjonene

 • ISO 31000-basert tilnærming (Identifisere - Analysere - Evaluere - Behandle)
 • Kontrollbasert risikostyring
 • Forhåndsvurdert trusselkatalog - inkludert personvernsrelaterte trusler
 • Risikolandskap med avhengigheter mellom systemer, leverandører, nettverk, osv.
 • Omfattende oversikt over hendelser, leverandørvurderinger, trusler og kontroller for dine risikovurderinger
 • Opprette, delegere og fullføre risikoanalyser
 • Se risikoprofilen for bedriftens forretningsmål
 • Risikoanalyse basert på CIA-metoden
 • Skreddersydd risikostyring basert på forhåndslagde maler
 • Heatmaps for analyse av risiko
 • Halvautomatisk DPIA basert på behandlingsaktiviteter
 • Innebygde rapporter / Opprett dine egne
 • Importer eiendeler fra Excel
Group 1882

Leverandørstyring

Se alle funksjonene

 • Registrering av leverandører/databehandlere
 • Registrering av hendelser hos leverandører
 • Risikovurderinger av leverandører
 • Ferdige spørreskjemaer for leverandører
 • Oversikt over leverandørens ytelse i spørreskjemaer
 • Automatisering av gjentatte leverandørvurderinger
 • Enkel kontrakthåndtering
incident management icon

Håndtering av hendelser

Se alle funksjonene

 • Enkel registrering av hendelser forårsaket av leverandører, brukere, ulykker osv.
 • KANBAN-visning med dra og slipp for å håndtere hendelser, fremgang og faser
 • Integrert med leverandørhåndtering
 • Ferdige maler og veiledninger for håndtering av ulike typer hendelser
 • Automatisk opprettede oppgaver basert på hendelsestyper
 • Nedtelling for å varsle myndigheter og registrerte personer i tilfelle av brudd på personvern
 • GDPR-kompatibel håndtering av myndigheter
awareness icon

Awareness

Se alle funksjonene

 • Maler for ansattinformasjon om databeskyttelse og informasjonssikkerhet
 • Be medarbeiderne dine om å signere for å ha lest viktig informasjon
 • Hold oversikt over hvem som signerte for hva og når
reporting and dashboards icon

Rapportering & Dashboards

Se alle funksjonene

 • Se hvor overholdende du er - og når du kan forvente å oppnå full overholdelse
 • Eksporter rapportene dine til Word
 • Bruk dine egne bakgrunnsmaler for rapportene dine
 • Risikospesifikke rapporter og instrumentbord
 • Oversikt over teamets arbeidsbelastning
 • Leverandørens ytelse og viktighet
user management icon

Bruker-administrasjon og integrasjoner

Se alle funksjonene

 • AD-integrasjon
 • Enkel overføring av roller og oppgaver mellom teammedlemmer
 • Enkel pålogging
 • Tilpasset finmasket tilgang og roller for teammedlemmer

Ønsker du en gratis prøveversjon av NorthGRC?

NorthGRC compliance-verktøy

Se hele samsvarsplanen din med årshjulet i neupartOne
Risikostyring har aldri vært mer profesjonell og intuitiv på samme tid enn med neupartOne
Få en umiddelbar overholdelsesoversikt med neupartOne GRC-plattformen
Alle malene du trenger for samsvarsarbeidet ditt er klare for deg i neupartOne GRC
*Vilkår og betingelser gjelder i henhold til gjeldende lisensavtaler og spesifikke tilbud.
 
dolphinics logo
1-logo-ehelse
parat
nortura
sicra-logo-dark
aker asa
Sperre
neptune-software logo