IT-sikkerhetsrådgivning

IT-sikkerhet kan være komplisert, og det er lett å miste oversikten.

Vi gir råd til alle typer  selskaper i saker som omhandler ISO 27001, GDPR, NIS2, etc. 

Kontakt oss og sett opp et uforpliktende møte online, slik at vi sammen kan komme opp med en plan for deres compliance-utfordringer – selv om du ikke er NorthGRC plattform-kunde.

På denne siden finner du en oversikt over de rådgivningsoppgaver som vi typisk løser og gir råd om.

Ring oss på +47 924 65 530 eller bestill et kort online møte.
Sammen lager vi en skreddersydd plan.

Konsulenttjenester

ISMS implementering, utvikling og vedlikehold

Vi gir råd om eller utarbeider risikovurderinger, SoA, sikkerhetsprosesser, opplæring, internrevisjon, m.m.


Vi kan også hjelpe deg med prosjektstyring. 

Implementering av andre standarder og bransjekrav

Vi kan også bistå med kartlegging og samsvar med andre standarder enn ISO 27001, NIS2, DORA, CIS 18, TISAX og GDPR i NorthGRC.

Det kan f.eks. være NCIS, NIST-53, NIST-171, ISO 22301, Nerc, Executive order for finansinstitusjoner (vedlegg 5), GAMP5, GxP, PIC/s eller PCI.

GDPR rådgivning

Identifikasjon og dokumentasjon av  behandlingsaktiviteter, dokumentasjon og beskyttelse av data og rettigheter til registrerte personer, databehandleravtaler, kontrolltiltak, ta stilling til GDPR-krav, overføringer til andre land (TIA), databrudd, m.m.

Vi sørger for at du har en god plattform for å etterleve myndighetskrav og lovverk.

Compliance as a service (interim CISO)

Vi gir deg en full oversikt, tar ansvar og hjelper din bedrift med compliance.

Vi hjelper med sertifiseringsforberedelser, gjennomganga av dokumentasjon, praktisk sikkerhetsstyring, forbedrende tiltak, ledelsens gjennomgang, risikovurderinger, oppfølging av hendelser, m.m.

ISAE Revisjonserklæringer

Vi bidrar til at du kan få en ISAE 3000 eller 3402-erklæring ved å utarbeide dokumentasjon og etablere eller tilpasse risikovurderinger, SoA, beskrivelse av kontroller og sikkerhetsprosesser.

NIS2 rådgivning

Er din bedrift omfattet av det nye NIS2-direktivet, og trenger du hjelp til å overholde kravene?

Våre sikkerhetsrådgivere kan hjelpe deg med å overholde NIS2-kravene. Vi hjelper deg med compliance før den internasjonale fristen. 

ISO 27001 sertifisering

Trenger du ISO 27001-sertifisering hjelper vi deg hele veien til målet.

Vi har hjulpet mange kunder med å oppnå og opprettholde deres sertifisering, og er opptatt av 'need to have' fremfor 'nice to have'.

Konsulenttjenester

Individuelle oppgaver

Modenhetsvurdering
av ISO 27001

Vi foretar en analyse av deres IT-systemer, infrastruktur og sikkerhetsprosesser. Vi vurderer deres modenhetsnivå og gir anbefalinger for prioritering med tanke på etterlevelse eller sertifisering.

Business Continuity Plan
& Disaster Recovery Plan

Vi etablerer og utvikler deres beredskapsplaner (BCP og DRP). Vi utarbeider eller gir råd om risikovurderinger, Business Impact Analysis, policyer, prosesser og årsrapporter i forhold til relevante standarder og direktiver.

Vi sørger også for gjennomføring av relevante tester, inkludert dokumentasjon.

Ledelsesoppgaver

Vi gjør en analyse av og gir råd om prosesser, måling og rapportering, vi avklarer roller og ansvar og vurderer ressurser.

ISO 27001/2 awareness
og opplæring

Bevisstgjøring, opplæringsplan og aktiviteter samt analyse og rapportering er en viktig del av ISO 27001/2. Derfor gir vi råd om å sette opp de riktige prosessene og arbeidsflytene for dere.

Risikoanalyse og vurdering

Når du får råd om risikoanalyse fra oss kan det gjøres på ulike måter. Vi hjelper bl.a. med å bygge trusselkatalog, klassifiseringsmodell og hierarki, rapporter og ta stilling til risikovilje samt identifisere, vurdere og håndtere kritiske aktiva.

Internrevisjon av informasjonssikkerhet og personvern

Vi etablerer typisk et treårig internrevisjonsprogram, der vi hjelper med valg og evaluering av kontroller, prosesser og tiltak samt rapportering, dokumentasjon og anbefalinger for håndtering av avvik.

Kjøp et timekort og bruk det etter eget ønske

Trenger du råd eller konsulentbistand innen flere områder, kan du med fordel kjøpe et timekort og utnytte fleksibiliteten det gir deg.

Timekortet kan brukes til alle slags oppgaver og kan fås med det antall timer du trenger.

Skal vi ta en kort prat om dine behov og ønsker?


Velg det tidspunktet som passer deg best og fyll ut skjemaet. På møtet finner vi ut av deres behov, og legger en plan.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat:
 +47 924 65 530

dolphinics logo
1-logo-ehelse
parat
nortura
sicra-logo-dark
aker asa
Sperre
neptune-software logo