GDPR compliance-verktøy

Opplev hvor enkel og effektiv NorthGRC er for å implementere og overholde GDPR.

Innhold: Alle oppgaver, veiledninger, planer, rapporter, retningslinjer og andre dokumenter er klare.

 Oversikt: Du har kontinuerlig oversikt over gjeldende og fremtidig nivå på samsvar med GDPR.

 Samarbeid og prosjektstyring: GDPR er fullt integrert med InfoSec, noe som muliggjør tett samarbeid mellom de to avdelingene.

Er du interessert i å prøve NorthGRC GDPR-compliance verktøyet gratis?

Document Icon

Alle GDPR-maler

Effektiviser personvernet, med våre skreddersydde maler.

Vårt bibliotek med maler dekker et bredt område og er tilgjengelig på 5 språk. De inneholder alt du trenger; GDPR-oppgaver og veiledninger, essensielle dokumenter, rapporter og retningslinjer, halvautomatisk DPIA- og TIA-rapport, samt en detaljert oversikt over behandlingsaktiviteter.

Vi bistår og støtter deg med GDPR. Vi forstår at hver bedrift er unik, derfor tilbyr vi en tilnærming som er i tråd med deres spesifikke behov.

Videre er det en sømløs prosess å migrere eksisterende compliance-arbeid til NorthGRC. Våre eksperter er klare til å veilede deg hvert steg på veien.

Compliance Policy
Risk

Integrerte GDPR-risikovurderinger

Risikovurderinger av personvernet kan være krevende. Derfor er NorthGRC plattformen din ultimate allierte, som gir deg full kontroll over risikostyring. Med vår integrerte risikomodul, basert på GDPR, ISO 27001/2/5, ISO 27701 og NIST SP-800-39, vil du navigere gjennom risikovurderinger sømløst og effektivt.

 • Strukturert og forhåndsutfylt GDPR-trusselkatalog
 • Sårbarhetsvurderinger
 • Oversikt over risikostyring
 • Integrasjon med andre compliance-områder
 • Grafisk presentasjon og rapportering av risiko
 • API for datautveksling
Access Risk
Lock

DPO og CISO kan samarbeide om en samlet sikkerhet 

I GDPR er det et krav for selskaper å ha et solid grep om informasjonssikkerheten. NorthGRC styrker samarbeid, prosjektstyring og forener ressursene innen personvern og informasjonssikkerhet. Sammen utgjør de et partnerskap som sikrer hele virksomheten trygghet i samsvar med regelverket.

Access Risk
Compliance

Håndtering av hendelser ved brudd 

Det er avgjørende å ha kontroll over brudd på personopplysningssikkerheten og informasjonssikkerheten – både internt og hos dine databehandlere. Manglende etterlevelse av disse kravene kan resultere i betydelige bøter.

Med NorthGRC kan du enkelt registrere, administrere og overvåke hendelser. Arbeidet er intuitivt takket være KANBAN-visning og dra-og-slipp-funksjonalitet.

Sikre kontinuitet med beredskapsplaner for databrudd

Er du forberedt med beredskapsplaner for databrudd? Når en hendelse oppstår, er rask og effektiv handling avgjørende.

I NorthGRC gir våre beredskapsplaner for databrudd deg muligheten til å handle raskt og presist innenfor angitte tidsrammer, slik at du alltid er ett skritt foran med å begrense konsekvensene av brudd.

InfoSec
Compliance

Overvåking av databehandlere

Oppretthold en konstant oversikt over databehandlerne som din organisasjon samarbeider med.

Når du har dine databehandlere i systemet og oversikten er komplett og oppdatert, blir det enkelt å overvåke dem med NorthGRC. Benytt våre spørreskjema-maler til automatisk tilsyn med dine databehandlere. Når svarene kommer inn, er det enkelt å identifisere hvilke databehandlere som har prestert godt og hvilke som krever oppmerksomhet.

InfoSec
Aware

Informer og utdann dine kolleger med GDPR-awarenesskampanjer

I NorthGRC kan du lage og publisere awareness-materiale som hjelper dine kolleger med å forstå:

 • Prinsippene, reglene og kravene i GDPR, samt de potensielle konsekvensene ved manglende overholdelse
 • Deres egen rolle i å beskytte persondata
 • Hvordan identifisere og sikre persondata for å forhindre datalekkasjer eller brudd
 • Hvem man skal rapportere GDPR-brudd til, og hvordan man gjør det
 • Hvem man skal samarbeide med, og hvordan man ivaretar personvernet

Dette oppnås ved å benytte malene vi har tilgjengelig. Videre kan du spore hvem i organisasjonen som har lest og bekreftet at de har forstått den informasjonen du distribuerer, for å sikre bred forståelse og engasjement.

Are you Aware
Service

Compliance as a Service

Vi tilbyr ikke bare et supert verktøy, men også å være din foretrukne samarbeidspartner for compliance, og hjelpe deg med å få oversikt over informasjonssikkerheten og personvernet. Vi kaller det Compliance as a Service.

 • Gratis GDPR-sjekk (evaluer ditt nåværende nivå av overholdelse og få en gratis konsultasjon med en rådgiver)
 • Midlertidige DPO-tjenester
 • GDPR risikovurderinger og analyser
 • GDPR revisjon/gjennomgang/ISAE 3000 bekreftelseserklæring
 • GDPR gap-analyser
 • Utforsk den komplette listen over CaaS-oppgaver.
Compliance as a service

Er du interessert i å prøve NorthGRC GDPR-compliance verktøyet gratis?

dolphinics logo
1-logo-ehelse
parat
nortura
sicra-logo-dark
aker asa
Sperre
neptune-software logo