Spesialist innen informasjonssikkerhet

NorthGRC hjelper selskaper med IT-risikostyring samt å leve opp til sikkerhetskrav. NorthGRC er annerledes enn de tradisjonelle konsulentfirmaer, fordi vårt egenutviklede GRC-platform, sparer selskapenes tid og krever færre konsulenttimer. NorthGRC er spesialisert innen ISO 27001/2/5, ISO 22301, GDPR, PCI DSS og skysikkerhet.

Mer enn 250 private og offentlige selskaper er NorthGRC kunder, herunder statlige institusjoner, energi og forsyning, bank og forsikring, IT tjenesteleverandører og lotterier. 

Effektiv ISO 27001 implementering

Komplett standardløsning gir effektiv informasjonssikkerhet

Hvis dere skal følge standarder eller god skikk for informasjonssikkerhet, så gir NorthGRC dere forbedret effektivitet og mulighet for lettere å vurdere hvor mye sikkerhet deres forretning trenger.

NorthGRC understøtter alle nåværende informasjonssikkerhedsstandarder og leveres med innholdsmaler. Les mer

Kontakt:

Norge:
NorthGRC AS
Nesbruveien 75, Boks 31
1394 Nesbru
Tel. +47 924 65 530

Danmark: 
NortGRC A/S
Tobaksvejen 23 B, 1. sal 2860 Søborg
Tel.  +45 7025 8030
CVR-nummer 39047543

Tyskland: 
NorthGRC GmbH
Kaiserwerther Strasse 115
40880  Ratingen/Düsseldorf
Tel. +49 2102 420926