Sikkert nok? Blogg om informasjonssikkerhet

Hvordan vil NIS2 påvirke en ansvarlig for informasjonssikkerheten?

[fa icon="calendar'] 11. juli 2023 / av Neupart under ISO 27001, informasjonssikkerhet, ISO 27002, CISO, NIS2

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

NIS2 vil ha praktisk betydning for deg som informasjonssikkerhetsansvarlig, ettersom kravene i direktivet er rettet mot ledelsen og administrasjonen av informasjonssikkerhet.

Hvis du trenger mer informasjon om NIS2, klikk her for å få en oversikt over grunnleggende informasjon.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Risikovurderinger skal følge forretningsmålene

[fa icon="calendar'] 17. desember 2019 / av Jakob Holm Hansen under ISO 27005, risikostyring, risikohåndtering, risikovurdering

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Det er ikke bare en stor hjelp for ledelsen at risikovurderinger tar utgangspunkt i konkrete forretningsmål. Forretningsbaserte risikovurderinger hjelper også informasjonssikkerhetsansvarlige med å prioritere det som ofte er begrensede ressurser.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Informasjonssikkerhet krever ledelsens støtte – slik får du den

[fa icon="calendar'] 27. juni 2019 / av Jakob Holm Hansen under årshjul, compliance-program, informasjonssikkerhet

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Det har etterhvert blitt et etablert faktum at man ganske aktivt må få med ledelsen på nye forretningsinitiativ. Dette gjelder også for informasjonssikkerhet. Støtte fra beslutningstakerne er helt avgjørende for utvikling og drift av eksempelvis et compliance-program. Men hvordan går man frem for å få den støtten? Vår CEO kommer her med fem konkrete råd til deg som er ansvarlig for informasjonssikkerheten.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

5 gode råd til eneansvarlige for informasjonssikkerhet

[fa icon="calendar'] 6. mars 2019 / av Jakob Holm Hansen under årshjul, compliance-program, informasjonssikkerhet

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Hjemme alene. Denne følelsen kan eneansvarlige for informasjonssikkerhet gjerne få når de blir møtt med økende krav til compliance-programmet, uten at de får tildelt ekstra ressurser til å utføre oppgavene. Her er 5 gode råd som øker effektiviteten og fremmer ledelsens forståelse for informasjonssikkerheten.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

ISMS: ”Den verdien du kan måle, er den verdien du leverer”

[fa icon="calendar'] 22. november 2018 / av Jakob Holm Hansen

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Med ISMS performance-målinger kan sikkerhetsansvarlige dokumentere konkret forretningsverdi og samtidig heve sikkerhetsnivået i organisasjonen. Et whitepaper kommer med inspirasjon til hvordan man velger ut, definerer og foretar effektmålinger i en ISMS-løsning.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Informasjonssikkerhet: Slik får du mest mulig ut av minst mulig

[fa icon="calendar'] 20. september 2018 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR, årshjul, kontinuerlig overholdelse av GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Med et årshjul for informasjonssikkerhet kan du sikre at de rette sikkerhetsprosessene er på plass, og at bedriftens interne ressurser har tid til å løse de mange andre oppgavene som trenger seg på.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

GDPR: Hvis du gjør som de fleste, lager du flere protokoller over behandlingsaktiviteter enn du behøver

[fa icon="calendar'] 17. mai 2018 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR, protokoller over behandlingsaktiviteter

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Med en blanding av iver etter å gjøre det riktig og frykt for å gjøre noe galt, utarbeider mange virksomheter langt flere protokoller over behandlingsaktiviteter enn de trenger. Her beskriver vår ekspert hvordan man kan gruppere behandlingsaktivitetene og dermed spare mye (bortkastet) arbeid.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

GDPR – Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten

[fa icon="calendar'] 22. mars 2018 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Har virksomheten gjort alt den kan for å beskytte den registrerte før, under og etter en sikkerhetshendelse? Det er til syvende og sist dette spørsmålet private og offentlige virksomheter må stille seg selv, når ansvar skal plasseres og eventuelle sanksjoner skal bestemmes, etter et brudd på personopplysningssikkerheten.

I vår nye veiledning; GDPR – Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten i tre faser, gir vi vår anbefaling om hvordan du skal forberede og forankre passende tiltak, inkludert regelmessige treningsrutiner og en tredelt handlingsplan. Du får også med de formelle kravene til brudd.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Skal, skal ikke? – Veiledning og gode råd til utarbeidelse av en DPIA

[fa icon="calendar'] 20. desember 2017 / av Jakob Holm Hansen under personvernforordningen, GDPR

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

For noen selskaper er utarbeidelsen av en DPIA høyt listen over GDPR-oppgaver som må vurderes. Men for mange kan en DPIA godt vente – eller i det minste forenkles, så den ikke krever for mye ressurser. Vår CEO forteller når og hvordan det må gjøres en konsekvensanalyse av virksomhetens databehandlingsoppgaver.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

GDPR: Gjør det enkelt å gjøre det riktig

[fa icon="calendar'] 21. november 2017 / av Jakob Holm Hansen

[fa icon="comment"] 0 kommentarer

Det er ikke i et dokument, men i daglig praksis at bedriftens sikkerhetspolicy må bestå testen. Her kommer vi med gode råd for å skape bevissthet om GDPR og få deres medarbeidere til å etterleve de nye kravene. 

Lovteksten til GDPR sier at det er nødvendig å utdanne sine ansatte i å sikre personopplysninger. Men det står ikke noe om hvordan man skal trene sine ansatte i  sikre disse personopplysningene.

"Den delen er åpen for tolkning, så her må man være litt kreativ", sier Lone Forland, vår produktspesialist.

Les videre [fa icon="long-arrow-right"]

Sikkert nok?

NorthGRC blogg er gode råd og kunnskap om effektiv IT-sikkerhet, IT-sikkerhetsstrategier, risikostyring, etterlevelse av standarder og andre krav, beredskapsplanlegging, ISO2700x, EU personvern, PCI DSS, etc.

Populære innlegg