'Fast track' til ISO 27001/2, NIS2 og GDPR compliance

  Risikovurderinger basert på predefinert trusselkatalog

  Planer, maler og policyer for ISO 27001/2, NIS2 og GDPR

  Dashboard med automatisk måling av compliance-nivå

Watch video

Registrer deg for en gratis prøveversjon av vårt GRC plattform

Trial-versjonen av NorthGRC, er en fullverdig versjon, som inneholder:

ISO

 

ISO 27001/2 Compliance

neupartOne hjelper deg med å compliance – uavhengig av firmatype og størrelse.

GDPR
 

GDPR Compliance

neupartOne gir deg all nødvendig dokumentasjon og oversikt for å møte GDPR-kravene.

Consultancy
 

Compliance as a Service

Senior Infosec- og GDPR-konsulenter er klare til å hjelpe deg når du trenger det.

Hosting
 

Sikker Hosting

neupartOne er hostet i et sikkert skymiljø innenfor EU. Høy sikkerhet. Høyt servicenivå.

Document

Compliance- og policymoduler

Med alle ferdige maler for ISO 27001/2 og GDPR-compliance, sikrer NorthGRC at dere alltid har full oversikt over virksomhetens compliance-nivå.

 ISO 27001/2, NIS2 og GDPR kontroller og regler
 50+ InfoSec- og GDPR-dokumentmaler
 Planer for forretningskontinuitet
 Brukergrupper og teams

  TIA
  Statement of applicability (SoA)
  “Policy reading tracker”
  DPIA
 Se alle malene og funksjonene som er inkludert i NorthGRC her

Risk

Vurder risiko her

Som standard inkluderer alle våre GRC-oppsett en fullverdig risikomodul. Vi hjelper deg med å få et klart bilde av trusler, sårbarheter og risikoer.

•  Standard trusselkatalog
•  Leverandørvurdering
•  Full oversikt over risikostyring

Risk

Access your RISK with us

By default, all our ISMS setups include a fully-fledged risk module. We help you get a clear picture of threat, vulnerability, and risk:

•  Default Threat catalogue
•  Business impact assessments
•  Risk management overview
•  Default Threat catalogue
•  Business impact assessments

•  Risk management overview

Lock

GDPR Compliance

GDPR-funksjonene støtter alle deres behov rundt personvernregelverket etterleves.

•  Planleggingsverktøy med alle GPDR-oppgaver
•  Veiledning for hendelseshåndtering
•  GDPR Compliance oversikt
•  GDPR maler
•  Behandlingsaktiviteter
Aware

Er kollegaene dine oppdaterte?

Siden lanseringen i 2002 har vi fokusert på å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet i våre kunders virksomheter, ved hjelp av Awareness- modulen i vårt ISMS.

•  Templates for employee handouts about protecting personal data and information in general
•  Prompt your employees to sign for reading important information
•  Keep track of who signed for what and when
Aware

Are you Aware?

Since our launch in 2002, we have been focusing on increasing awareness in our customer's organizations with the help of the awareness module in our ISMS.

•  Security e-learning
•  Overview of "read receipts"
•  Awareness reporting
Compliance

Vi vet hva InfoSec-compliance krever!

Med alle nødvendige maler for ISO 27001/2 og GDPR-compliance, sikrer vårt ISMS at du raskt kan spore compliance-nivået ditt:

•  +250 oppgavebeskrivelser
•  Rolleledelse (DPO, CISO, etc.)
•  Management Dashboards
•  Alle oppgaver er basert på ambisjonsnivå
•  Automatisk compliancemåling
•  Detaljert oversikt over arbeidsmengde
Service

 

Compliance as a Service

Vi jobber hardt for å være deres foretrukne partner, på tvers av alle utfordringer rundt informasjonssikkerhet. Våre Support-tjenester er bygget deretter.

  E-post og telefon support
  Gratis 'førstegangs-sjekk' av compliance
  Interim CISO services
  Gratis webinarer og opplæring
  Kontinuerlig tilgang til konsulenttjenester
Service

 

Compliance as a Service

We strive to be your preferred partner across all your challenges around information security. Our supporting services are built accordingly:

  Email and phone support
  Free initial compliance check
  Interim CISO services
  Free webinars and training
  Ongoing access to consultancy services

Registrer deg for en gratis prøveversjon av vårt GRC plattform

dolphinics logo
1-logo-ehelse
parat
nortura
sicra-logo-dark
aker asa
Sperre
neptune-software logo