Bruk mindre tid på å strukturere, teste, opprette og vedlikeholde beredskapsplaner. NorthGRC hjelper dere med å sikre at bedriftens beredskapsplaner alltid er oppdatert og tilgjengelige.
Hvilken verdi har beredskapsplaner, hvis de ikke er oppdatert eller ikke er tilgjengelige for de rette personene når det oppstår en alvorlig hendelse?
 
Med NorthGRC er det enkelt å holde bedriftens beredskapsplaner og katastrofeopprettingsprosedyrer oppdatert og tilgjengelige for dem som må kjenne til disse.

Det følger med maler til beredskapsretningslinjer og katastrofeopprettingsprosedyrer, etter dere kan gjenbruke deres eksisterende materiale. Dere får redskaper til å sikre regelmessig oppdatering og testing. Dere får automatisk dokumentasjon av når de konkrete delene av planen sist ble oppdatert, godkjent eller testet.

Hovedfunksjoner

  • Tidsbesparende innholdsmaler til beredskapsretningslinjer, beredskapsplaner og katastrofeopprettingsprosedyrer
  • E-postpåminnelse når det er tid for å oppdatere eller teste beredskapsplanene
  • Enkel dokumentasjon og synliggjøring av alle aktiviteter, for eksempel testing, godkjenning eller oppdatering
  • Full versjonsstyring; hvem, hva, hvor og tilbakerulling
  • Omfattende rettighetsstyring basert på RACI modellen
  • Håndtering av et vilkårlig antall beredskapsplaner i en fleksibel struktur som passer for deres organisasjon
  • Uproblematisk implementering av ledelsessystem til beredskapsstyring, jf. prinsipper i ISO 22301
  • Høy tilgjengelighet
  • Brukere og grupper kan valgfritt styres fra MS Active Directory