Veiledning i risikostyring med ISO 27005

Veiledning i risikostyring med ISO 27005

Et av de styrende elementene i ISO 27005 er kravet om at informasjonssikkerheten baseres på de reelle risikoene en organisasjon er utsatt for. Samlet sett kalles denne aktiviteten for risikostyring.

Dette dokumentet beskriver metodikken vi anbefaler organisasjonen å bruke innen risikostyring. Den er utarbeidet med utgangspunkt i standarden for Risk Management (ISO 27005).

Last ned veiledningen for å

  • Forstå risikostyring bedre
  • Lære å foreta en risikovurdering
  • Få orden på organisasjonens risikohåndtering