Planlegg din ISO 27001 informasjonssikkerhet

Få overblikket over dit compliance-program med et årshjul

Vi anbefaler at man legger compliance-oppgavene inn i et årshjul. Årshjulet gir deg full oversikt over oppgavene og gjør det enklere å dokumentere ressursbehovet.

I vår seneste guide beskriver vi hvordan du bygger opp et årshjul til compliance-programmet.

Du får:

  • En forklaring av forskjellen på å arbeide henholdsvis prosjekt- og prosessbasert
  • Oppskriften på hvordan du selv kan bygge et årshjul til implementering av organisasjonens sikkerhetsstandarder
  • En beskrivelse av hvordan man effektivt vedlikeholder årshjulet sitt og dermed frigjør ressurser til flere verdiskapende oppgaver i virksomheten